เงือนไขในการเปลี่ยนสินค้า หรือการเคลมสินค้าจากเว็บไซต์  soundmilan.com

 

1 เงือนไขการติดต่อขอใช้บริการประกันสินค้าและเคลมสินค้า
       (1.1 ) สินค้าของซาวมิลาน ที่ลูกค้าซื้อไป ทางเว็บไซต์จะรับเรื่องและทำการประกันหรือเปลี่ยนสินค้าให้ เฉพาะ ลูกค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์

soundmilan.com  และเว็บไซต์ lumphong.com เท่านั้น เพราะเป็นตัวแทนหลัก และลูกค้าที่สั่งซื้อจากเฟสบุ๊คแฟนเพจ ที่มีชื่อว่า 

ลำโพง มิกเซอร์ เครื่องเสียง สินค้าคุณภาพดี ราคาถูก By สยามซาวด์  

       (1.2) ส่วนลุกค้าที่ซื้อจากตัวแทนอื่น หรือสั่งซื้อกับเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากนี้ สามารถแจ้งเคลมสินค้าได้ที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้จัดจำหน่ายสินค้าให้ท่านได้โดยตรง  หน้าที่การรับผิดชอบและเคลมสินค้าเป็นหน้าที่บริการลูกค้าของตัวแทนที่จัดจำหน่าย หรือร้านค้าที่นำสินค้าซาวมิลาน ไปจำหน่ายโดยตรง   2 นโยบายการรับประกัน
กรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ บริษัท ฯ มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้
    (2.1) เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
    (2.2) เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า
    (2.3) เสนอลูกค้า เปลี่ยนสินค้ารุ่นเดิม ตัวใหม่ , ประกันใหม่ โดยลูกค้าจ่ายเงินส่วนต่างที่ได้การ
    (2.4) เสนอลูกค้า Upgrade สินค้าซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงิน  
ในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น   ซึ่งทางบริษัท ฯ จะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง
    (2.5) ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯจะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณ ให้ลูกค้าทราบและแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ 
    (2.6) ซ่อมสินค้าชิ้นนั้นให้ใช้งานได้ปกติ ส่งคืนตัวเดิม

3 สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ
คือสินค้าที่มีสภาพภายนอกผิดรูปแบบไปจากเดิม อาทิ เช่น
     (3.1) มีสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรงได้แก่แตก, หัก, บิ่น ,งอ , ยุบ, เบี้ยว , ร้าว , ทะลุ ,มีบางส่วนขาดหายไป
     (3.2) มีสภาพซึ่ง ไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ รักษาที่ไม่ถูกต้องรักษาที่ไม่ถูกต้อง คราบน้ำ ,   มีรอยสนิม , ตะไคร่น้ำ , มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น
     (3.3) บัตรรับประกันที่ต้องใช้ (กรณีสินค้าบางประเภท) หรือสติ๊กเกอร์รับประกันของทางบริษัทฯ หรือของผู้ผลิต มีรอย, ฉีกขาด ,ลบเลือน 
     (3.4) สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
     (3.5) สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ไฟตก ,ไฟเกิน , ฟ้าผ่า เป็นต้น
     (3.6) มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ

ทางบริษัทขอสงวดสิทธิ ไม่รับประกัน หากสินค้าตรงกับคุณลักษณะในข้อที่ 3 นี้ 


4 ช่องทางการติดต่อเพื่อใช้บริการเคลมสินค้า

ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ไลน์บริษัทซาวมิลาน  โดยคลิ๊กที่ลิ้ง เพื่อเพื่อน และสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ทันที     https://lin.ee/jf7Sozo