Showing all 4 results

อนาล็อคมิกเซอร์ Soundmilan (Analog Mixer)


Analog Mixer เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบอนาล็อค ให้เสียงที่อุ่นหนา ใช้งานสะดวกไม่ยุ่งยาก ราคาประหยัด เหมาะกับระบบเสียงที่ไม่ต้องการความซับซ้อนมากให้เสียงดี ควบคุมได้ง่าย