* ศูนย์รวมเครื่องเสียงกลางแจ้ง และอุปกรณ์ระบบเสียง ต้องที่ SoundMilan ลำโพง เครื่องเสียง มิกเซอร์ *

 095-672-6634