ดอกลำโพงทวิตเตอร์คืออะไร

ลำโพงทวิตเตอร์

ทวิตเตอร์ คือ ?

ดอกลำโพงทวิตเตอร์ หรือ ดอกลำโพงเสียงแหลม ที่เรียกอีกอย่างว่าดอกขับเสียงแหลม มีหน้าที่ช่วยขับเสียงในย่านความถี่ที่สูง ซึ่งย่านความถี่จากค่ามาตรฐาน ประมาณ 1,600 – 20,000 เฮิรตซ์ ซึ่งถือว่าเป้นความถี่สูงสุดที่จะได้ยินของมนุษย์  

โดยคำว่า ทวิตเตอร์ มาจากเสียงร้องของนกทวีตเตอร์ที่มีเสียงร้องอยุ่ในย่านความถี่สูง หรือเสียงแหลมมากนั้นเอง ทวิตเตอร์เป็นดอกลำโพงขนาดเล็ก ที่มีหลากหลายรุปแบบการจัดวางโครงสร้างของดอกลำโพง ส่วนมากให้รองรับการทำงานในการติดตั้งเข้ากับลำโพงขับเสียงเบส เสียงกลาง ดูลำโพงรุ่นต่างๆ

ตัวอย่างลำโพงทวิตเตอร์ แบบที่เป็นที่นิยม ในการใช้ในปัจจุบัน

แบบแรก  โคนทวีตเตอร์ ทวิตเตอร์แบบกรวย มีรูปร่างใกล้เคียงกับดอกลำโพงทั่วไปที่ใช้ขับเสียงกลาง แต่แตกต่างกันตรงที่วัสดุ และขนาดที่เล็กกว่า

ดอกลำโพงทวิตเตอร์

แบบที่สอง โดมทวีตเตอร์  แบบโดม จะมีลักษณะแบบโค้งครึ่งวงกลม เช่นโค้งแบบกระทะ  เป็นต้น  ทวีสเตอร์แบบนี้ ช่วยในการขับเสียงแหลมได้ดี เน้นยึดติดกับตู้ลำโพง  ที่ขับเสียงเบส และเสียงกลาง

ดอกแหลม

สรุป

ดอกลำโพงทวิตเตอร์ที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าดอกเสียงแหลม มันมีหน้าสร้างคลื่นเสียงความถี่สูง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 2,500 เฮิรทช์ขึ้นไป ให้เสียงที่แหลม ช่วยให้รายละเอียด เสียงเพลงที่ฟังออกมาได้ครบถ้วนในทุกย่านนั้นเอง

Cr: บทความดอกลำโพงทวิตเตอร์คืออะไร 

Total Page Visits: 530 - Today Page Visits: 2